De Etrusken, een levenslustig volk
Hoe anders waren de Etrusken dan de Romeinen! Men genoot van de goede dingen des levens en ook de vrouwen mochten wijn drinken. Geen wonder dat het lange tijd niet echt goed boterde tussen deze twee.

Lange tijd is gedacht dat de Etrusken afkomstig waren uit LydiŽ in Klein-AziŽ. Nu echter is men er vrij zeker van dat het een inheems 'Italisch' volk was dat omstreeks 800 v. Chr. uit de Villanova-cultuur is ontstaan. De Etrusken bewoonden een gebied in Midden-ItaliŽ dat in het noorden begrensd werd door het Apennijnse gebergte.

EtruriŽ omvatte de huidige Toscane, het westelijk deel van UmbriŽ en het noorden van Latium.

De politieke invloed ging echter veel verder, vooral in de 6e eeuw v. Chr., toen de Etruskische cultuur zijn hoogtepunt kende. Rome werd in die tijd verscheidene malen door Etruskische koningen geregeerd.

Vast staat dat de Etrusken rijk en welvarend waren. Zij beschikten over vele ijzer- en kopermijnen en men participeerde in een uitgebreid handelsnetwerk dat niet alleen de Middellandse Zee maar ook grote delen van Midden-Europa omvatte. Daarnaast waren de Etrusken ook zeer religieus. Het dagelijkse leven was doordrongen van godsdienst en hoewel de Romeinen veel op de Etrusken aan te merken hadden, spraken zij met ontzag over de
'disciplinia etrusca', een uitgebreid stelsel van religieuze gebruiken en voorschriften.

Bovenal echter waren de Etrusken, die hun aardewerk sierden met dans-, drink- en eettaferelen, ware levensgenieters. En wijn speelde hierbij een hoofdrol. Een grafvondst uit de 7e eeuw v. Chr. bracht niet minder dan 22 objecten van glanzend zwart aardewerk aan het licht. Ieder stuk had met wijn te maken: drinkschalen, wijnkannen en amforen. Vrijwel zeker hebben de Etrusken, zij het op beperkte schaal, zelf wijn gemaakt. Maar de meeste wijnen werden geÔmporteerd, met name uit Griekenland, waarmee de Etrusken intensief contact hadden.

De Romeinen bekeken het Etruskische levensplezier met de nodige scepsis. Vooral de vrije omgang tussen de sexen stuitte veelal op onbegrip. De legendarische geschiedschrijver Athenaeus, een Griek overigens, beschrijft hoe het er bij de Etrusken aan toe kon gaan: "Zij (de Etrusken) laten zich aan tafel door naakte slavenmeisjes bedienen. Bij de vrouwen is het geen schande om zich open en bloot te tonen. Zij gebruiken hun maaltijd niet met hun eigen man maar met iedere willekeurige man die toevallig voorhanden is. Ook toasten zij op iedereen die maar wil. De Etruskische vrouwen zijn ook stevige drinkers, maar zij zien er prachtig uit".

Ook de wijze Romein Caecus, op latere leeftijd blind geworden, had goed naar de Etruskische vrouwen gekeken: "Etruskische vrouwen blozen niet, of het zou van de wijn moeten zijn". Kritisch als hij was, voorzag Caecus het einde van de levenslustige Etrusken: "Zij leven te goed, worden decadent, zwak en corpulent".

Bron: Gilde Wijnhuis Magazine Voorjaar/Zomer 1997


Wijngebied UmbriŽ  >>