Nederlandse wijnbouw in de lift - 15 augustus 2018

Het is nog lang niet als in Frankrijk maar de Nederlandse wijnbouw is in opmars.

In 2017 telde Nederland 92 bedrijven met wijndruiventeelt, vier meer dan een jaar eerder. Ook het areaal wijndruiven nam licht toe tot 157 hectare. Limburg is koploper als wijndruivenproducent. Dit blijkt uit de meest recente regionale landbouwcijfers van het CBS.

Ter vergelijking, in Frankrijk beslaat het areaal van wijngaarden zo'n 800.000 hectare. Dat is 10 procent van het wereldtotaal.

In 2017 verbouwden 92 landbouwbedrijven in ons land wijndruiven. Vier jaar eerder waren dat er nog 97, het hoogste aantal sinds 2003.

Gelderland heeft met 24 bedrijven van alle provincies de meeste wijndruiventelers. Daarna volgen Limburg met 22 en Noord-Brabant met 17 telers. In deze drie provincies samen is 70 procent van alle Nederlandse wijnboeren gehuisvest.

De grootste wijnboeren zijn te vinden in Zeeland. De gemiddelde oppervlakte met wijndruiven per bedrijf in deze provincie is 3,1 hectare.

Bron: ad.nl


Wijngebieden Nederland >>