Nederlandse wijngaarden - juni 2004

In Nederland zijn prachtige wijngaarden te vinden. In het algemeen treffen we wijngaarden aan in  landschappelijke, mooie gebieden en dat is in ons land ook zo. Voor de broodnodige bezonning worden graag de zuidhellingen benut. Zo krijgen sommige Hollandse rivier- en beekdalen een buitenlands accent. 

Nederland is natuurlijk geen Frankrijk, maar toch zijn hier plekken met een zo gunstig microklimaat dat men er goede wijn kan maken. Er zijn al zo'n 180 Nederlandse wijngaarden. Een stuk of 15 werken commercieel, de rest hobbyistisch. De bekendste zijn de Apostelhoeve, Wijngoed Fromberg, Hoeve Nekum en Kasteel Genoelselderen (dat eigenlijk Belgisch is).

Bij de Nederlandse wijnbouw spelen drie factoren een rol:

Ontwikkelingen op plantkundig gebied: door eindeloos kruisen heeft men nieuwe rassen gekweekt die vroeger rijp zijn en koude- en meeldauwresistent zijn. Meeldauwresistentie is in ons vochtige klimaat van belang. Met de intrede van deze rassen is de noordelijke grens voor wijnbouw, die voorheen door Limburg liep, zo'n 300 kilometer opgeschoven naar het noorden! Zelfs in Zuid-Zweden zijn er wijngaarden.
Verder hebben we voordeel van het verschijnsel dat het klimaat warmer wordt.
Tenslotte is er een ontwikkeling bij Nederlandse boeren: vanwege de moeilijke tijden zoekt men alternatieven. Vaak wordt de wijngaard erbij gedaan, naast andere bronnen van inkomsten, zoals het verkopen van biologische groenten, het houden van koeien (Hoeve Nekum) of een restaurant.

In de Romeinse tijd waren er in BelgiŽ en Nederland volop wijngaarden. De Romeinen bezaten een uitgebreide kennis van wijnbouw en wijnranken. Daarna waren het de kloosters die zich bezig hielden met wijnbouw. Ze maakten de wijn in eerste instantie voor eigen gebruik, maar lieten er de omgeving ook van profiteren. Plaatsen hadden hun eigen wijngaard. Denk aan het grote aantal 'Wijngaardstraten' in ons land. Rond 1600-1700 was er een koudere periode, waarin de druiven minder gedijden. De komst van Napoleon luidde voor Nederland het einde van de wijnbouw in. Hij stelde hoge accijnzen in om de Franse wijnen te beschermen. In dezelfde tijd nam bij ons het aantal bierbrouwerij en toe.

In 1967 werd de eerste wijngaard aangeplant in Slavante bij Maastricht. In navolging hiervan legde de Apostelhoeve in 1970 zijn eerste perceel wijndruiven aan. Vanaf die tijd kwam langzaam maar zeker de wijnbouw in Nederland terug. De Nederlandse wijngaardeniers hebben in 2003 toestemming gekregen van de EU om hun wijnen te kwalificeren als 'landwijn'!

Bron: De Wijnkrant


Wijngebieden Nederland >>